Is de Mens wel de Maat voor alle dingen?

Anno "2017" is het nog steeds de mens, die in veel gevallen gevraagd wordt om zich maar aan te passen aan de beschikbare middelen en methoden.

U heeft het ongetwijfeld vaker gehoord en misschien zelf ervaren, dat wij niet geschapen zijn om te zitten.
Langdurig zitten krijgt nu dezelfde aanduiding als op Tabak, "Zitten is Dodelijk"

Maar hoe gaan we daar dan mee om? We zitten nu méér en langer dan ooit te voren.
Bestaat er een mogelijkheid om ons toch te wapenen tegen dit onheil?

Ja, we gaan meer sporten, doen een uurtje Fitness na werktijd en wisselen "zittend werken" af met "staand werken?"
Is dat een voldoende oplossing om buiten de gevarenzône te blijven?

Nee, onderzoek wijst uit dat al die activiteiten niet goed kunnen maken wat er door langdurig en ook nog eens met een slechte lichaamshouding en verkeerd gekozen meubilair aangericht wordt.

Wordt het geen tijd voor een "goed gesprek" en een nog "beter advies?"

"Een Citaat uit NU-zakelijk"
'Werkgevers zoeken te vaak schaap met vijf poten'

Om risico's te beperken stellen werkgevers steeds hogere eisen aan de cv's bij het zoeken naar personeel.
Het gebruik van assessments, die op een meer systematische manier inzicht bieden in de persoonlijkheid van kandidaten, wint dan ook aan populariteit. Belangrijk echter blijft ook dat organisaties nadenken over welke werkplek zij kandidaten kunnen bieden.

"In veel bedrijven heerst een bepaalde cultuur. Als zij iemand zoeken, dan moeten zij eerst wel goed nadenken over wat zij binnen hun organisatie echt belangrijk vinden."

Gold dit ook maar bij de aanschaf van het juiste meubilair!
Maar helaas, hier lijkt het selectie criterium voor een "stoel met vijf poten" al vaak doorslaggevend te zijn?

Wat u nodig hebt is een steuntje in de rug en die kan ARTEZA Advies u bieden.
Diezelfde ondersteuning treft u ook aan bij alle Axia stoelen, maar u kunt er ook voor kiezen om bij elke stoel ook een "Personal Coach" aan te stellen!
Ook daarvoor hebben wij een goed advies en oplossing, kies voor een AxiaSmartChair (zie brochure).

Wanneer u meer informatie wenst, vul dan de    in.

Back Top Next
Copyright© 1995-2020 by ARTEZA