Nen EN-1335, maar 'hoe' zit dat eigenlijk?

Goed? Dat zou u verwachten, maar het betreft hier in hoofdzaak de borging van de veiligheid en maatvoering.
"Beter" zitten wordt echter door meer zaken bepaald.
Zitinstructie is daarbij een essentieel onderdeel!

De vraag blijft: Nemen we anno 2016 de Mens als Norm, of is de Norm er toch meer voor de vorm.


De Norm NEN-EN 1335 beschrijft de ergonomische criteria voor kantoorstoelen, eisen voor afmetingen en uitvoering, Meet- en beproevingsmethoden.
Alle nieuwe Kantoorstoelen worden ter keuring aangeboden en getoetst aan de hand van de NEN-EN 1335 norm. Maar zijn wij daarmee ingedekt tegen alle risico's? Wij denken van niet, wij zullen ons moeten realiseren dat naast het reglementeren van dit soort zaken, wij ook onze eigen verantwoordelijkheid zullen moeten nemen. Gelijkertijd mogen wij ons niet uitsluitend beperken tot de mens die beroepshalve zijn werkzaamheden zittend moet verrichten.
Wat te denken van alle scholieren en studenten. Laten wij gezamenlijk de uitdaging aannemen om vanaf de eerste klas van het basisonderwijs, de pupillen te leren hoe zij 'beter' kunnen zitten en ze attenderen op de gevaren die kleven aan langdurig zitten, zeker wanneer dit in hoofdzaak 'statisch' gebeurt.
Gold vroeger "stil zitten" als een deugd, vandaag de dag is het een "must" om vaker en meer te bewegen.

Voor u als gebruiker geldt: "Vraag om een goede zitinstructie!" Ook al denkt u dat zitten kinderlijk eenvoudig is.
Denk daarbij ook aan de lichaamshouding die de jeugd inneemt wanneer zij gebruikmaken van een Tablet, zoals Maurice de Hond dat propageert in het iPad-onderwijs. (Steve Jobs-scholen)
De jeugd heeft de toekomst, zo luidt het gezegde, maar dan wel één met een veelvuldig geconstateerde Tablet Nek!
ARTEZA Advies laat u gewoon zitten.
Wij verzorgen voor bedrijven en /of groepen, "in huis" training en instructie. Minimum aantal deelnemers per sessie wordt door ons gesteld op 15 personen.
Ook verzorgen wij "Train de Trainer" sessies waardoor u inhuis de kennis vergaart welke nodig is om op een regelmatige basis uw personeel te attenderen op het nut van beter zitten en zo aandacht besteedt aan hun gezondheid en aan de gezondheid van uw onderneming.

Tevens biedt ARTEZA Advies u haar diensten aan bij het maken van de belangrijke selecties, als het gaat om de (her)inrichting van uw kantoor.
Gezamenlijk zorgen wij voor een breed draagvlak en acceptatie van de ingevoerde verandering.
Als het uw doelstelling is om te investeren in mensen in plaats van meubilair, dan kunnen wij u helpen bij de realisatie daarvan.

Back Top Next
Met deze sleutel verkrijgt u toegang tot de duurzame Axia stoel. frames/home

Copyright© 1995-2020 by ARTEZA Advies