Op deze website geven wij informatie over ergonomische criteria die een belangrijke rol spelen bij het gebruik en keuze van een “goede bureaustoel” en een “juiste werkplekinrichting“.
Maar je kunt ook direct een beroep doen op onze kennis en langjarige ervaring, zodat wij jou persoonlijk een ergonomisch advies kunnen geven op het gebied van “Beter Zitten” en “Beter Werken”. Met onze ervaringen kunnen wij je ondersteunen bij het bepalen van de juiste keuze en bij het implementeren daarvan, thuis of in je onderneming.

ARTEZA Advies

Wij doen je – na een gedegen analyse – een voorstel dat zeker leidt tot een aanzienlijke verbetering van de ergonomie, maar nog belangrijker is het, dat de verandering en investering, organisatie breed gedragen wordt.
Met onze hulp en bemiddeling kun jij jezelf gewoon blijven focussen op jouw Corebusiness.

Jij bent er tenslotte bij gebaat om snel, degelijk en objectief, maar vooral duidelijk te worden geïnformeerd. Dat vormt de basis waarop jij straks het juiste besluit neemt. Geen advies waarmee jij alsnog zelf de legpuzzel moet afmaken. Wij inventariseren, analyseren en helpen je bij het selecteren en implementeren in nauwe samenspraak, tijdens het gehele traject. Indien gewenst voeren wij ook (of gezamenlijk) de onderhandeling met de leveranciers.
Van ons krijgt je een advies dat geen ruimte openlaat voor alternatieven.