Auteur: admin

Hoe werk je met meer beeldschermen?

Sinds de jaren 70 in de vorige eeuw, is het werken met een computer niet meer weg te denken. Aan de wijze waarop wij dit doen is weinig veranderd. Toch heeft de techniek in de verstreken halve eeuw, zeker niet stilgestaan.

Op basis van de toen bestaande apparatuur, gecombineerd met de vaardigheden van de eerste datatypisten, werden ARBO-regels opgesteld.
Daarin werd nogal rigide voorschreven, in welke houding je als datatypiste plaatsnam achter dat digitale invoerapparaat.  In de praktijk van alle dag, blijkt dat die regels in de loop der jaren wel stil zijn blijven staan.

Bij de eerste generatie digitale tekstverwerkers, was er geen sprake van in hoogte verstel- of kantelbare beeldschermen. Zelfs niet van een los toetsenbord. De gediplomeerde typistes werd geleerd om “blind” typend, vooral rechtop en in hoeken van 90° te zitten. De Dactylo stoel kende geen armleggers.

Vandaag de dag constateer ik, dat die oude en achterhaalde regels nog steeds door –quasi goed bedoelende–  adviseurs worden aanbevolen… maar het is nu echt tijd om daarmee te stoppen! Zo zien wij dat de meeste werkplekken tegenwoordig al zijn uitgerust met méér dan één beeldscherm. Daarbij stelt men mij dan ook vaak de vraag: “Hoe plaats ik deze beeldschermen op mijn tafel/bureau?”

Zorg dat jouw hoofdscherm recht voor je en ook in lijn staat met je dominante oog.
“Hoe” bepaal jij welk van jouw ogen dominant is? Wijs met je vinger naar een punt op ongeveer zes meter afstand. Sluit nu om en om je linker- en je rechteroog. Je merkt dat bij één oog het punt in het verlengde blijft liggen en dit bij het andere oog verspringt. Het oog dat goed op het punt gericht staat is dan jouw dominante oog. Neem als voorbeeld dat dit jouw rechteroog is, dan plaats jij het tweede scherm “links” naast je hoofdscherm.

Maar… ook hier heeft de tijd niet stilgestaan. Met de aanschaf van een “Curved Screen”, los je direct alle nadelen op, van het werken op twee losse monitors.

Afbeelding1
Met drie zones.

Ergonomisch gezien is dit wat mij betreft “nu” de allerbeste oplossing. Zo zal een investering in Mens en Middelen zich snel terugbetalen.
De indeling op dit scherm biedt ruimte aan “drie” schermen. Houdt het midden aan voor je hoofdscherm. Je hebt nu als gebruiker, met slechts een kleine verdraaiing van de ogen, overzicht op het gehele scherm. Zoals voor elk beeldscherm geldt een hoogte, zoals bepaald in o.a. de NEN 3087. Dus niet meer op ooghoogte, maar zeker 10cm lager en schuin achterover geplaatst. Die positie van lezen zijn wij al gewend bij het lezen vanaf papier of in een boek. Deze natuurlijke kijkrichting naar het beeldscherm voorkomt zo ook het continue moeten scherpstellen van de ogen. Op deze wijze worden de oogleden minder ver geopend en voorkomen dat de oogbollen te snel uitdrogen. Je zult merken dat je minder vaak hoeft te knipperen om ze weer te bevochtigen. Dat zal de dragers van contactlenzen als muziek in de oren klinken. Hun irritatie door te droge ogen zal zo zeker snel verdwijnen.

Met een beeldscherm op ooghoogte, is onze blik van nature meer gericht op het kijken in de verte. Verlaag de bovenzijde van je beeldscherm naar 10 cm onder ooghoogte en voel dat je zo gemakkelijker kunt scherpstellen.
Een naar beneden gerichte blik realiseer je overigens met je oogspieren en dus niet door je hoofd helemaal naar voren te knikken!
Lees hieronder een veelzeggend fragment uit de nieuwsbrief van
ARBO-online waarmee ik het helemaal eens ben!

“Zet je beeldscherm zo laag mogelijk en kantel”

Tekst | Paul JM Settels Eur.Erg., Visual ergonomist

Lezen in een boek of tijdschrift doe je automatisch met je hoofd iets naar beneden. Daarbij gaan je ogen ook iets naar beneden en convergeren zich over je neus op de tekst die je wilt lezen.
Met je beeldscherm is het eigenlijk niet anders. Zet daarom je beeldscherm zo laag mogelijk op je werkblad. Vervolgens kantel je het scherm zo naar achteren dat het scherm haaks staat op je ooglijn. Zo heb je geen vertekening van de letters. En je leessnelheid is 20-50 procent. Dat is beter dan als je recht naar voren kijkt.
Glanzende en spiegelende schermen zijn misschien mooi om te zien. Maar geven altijd spiegelingshinder en dus verhoogde vermoeidheid aan je ogen. Een mat scherm is ook mooi en geeft geen discomfort en zichthinder.

Maar let op!…Deze verandering vraagt misschien enige gewenningstijd, maar is zeer de moeite waard. Onderbreek je zittende activiteit gerust elk halfuur, haal een glas water/koffie/thee en sta/beweeg of loop even. Na één week, ben jij dan ook één van mijn beste ambassadeurs op dit onderwerp!
Alvast bedankt en “Zegt het voort!

ARTEZA Advies – Eddy de Vries

Tweede Kamer

Regeren is vooruitzien…, toch?

Installatie van een nieuw Parlement.

Na de recent gehouden Tweede Kamer verkiezing 2023, is het gebruikelijk dat de 150 gekozen Kamerleden worden beëdigd. Vooral bij de nieuwkomers zal dit zeker een bijzonder gevoel oproepen. Werden zij voorheen met enige regelmaat geconfronteerd met de tv beelden van hun zittende voorgangers in het Parlementsgebouw, straks nemen zijzelf plaats op de door hen behaalde en wellicht fel begeerde blauw lederen zetel”,  géén pluche!

Daarmee is de eerste taak volbracht, maar het zwaarste gaat nu nog komen. Zo is het blijven zitten in de Tweede Kamer niet uitsluitend afhankelijk van hun politieke idealen, maar ook hoe zij hun rug recht kunnen houden tijdens de langdurende debatten! Het gaat daarbij niet alleen om de houding die zij innemen tegenover het zittende Kabinet, maar zeker ook om hun “ergonomisch” juiste lichaamshouding.

Zo zullen er ook straks weer Kamerleden zijn die toch niet zo blij zullen zijn met hun nieuwe zetel. “Die blauwe stoel, zit niet lekker. Je kunt je armen niet kwijt, er zijn geen armleuningen.” Er had beter ‘ergonomisch’ gedacht moeten worden.

Dat was voor mij al duidelijk.

Die laatste opmerking onderschrijf ik zeer zeker, want bij mijn eerste kennismaking in 1991/’92 bij  Artifort in Maastricht, waar ik deze zeer fraai als Tulp vormgegeven en geproduceerde stoel zag, viel het mij destijds al op dat “antropometrie en ergonomie”, destijds geen grote rol van betekenis speelden.
Het ging kennelijk alleen om de architectonische beeldvorming in de Tweede Kamer; Groen tapijt als een grasland waarop 150 blauwe tulpvormige stoelen staan onder een blauwgrijs plafond zoals de Hollandsche lucht.
Het mag wel een wonder heten dat er in drie decennia al niet veel eerder door zittende Kamerleden afstand is gedaan van hun Zetel, of dat er op zijn minst een “Motie van Afkeuring” over werd ingediend. Ook daar geldt namelijk: “Beter Zitten” als het moet, “Beweeg” als het kan!

Het is tenslotte zo, dat in diezelfde Tweede Kamer, alle Wet- en Regelgeving is beoordeeld, waaronder ook de “Arbeidsomstandighedenwet”, waaraan elke werkgever zich moet houden. Dat betekent bijvoorbeeld dat het werkplekmeubilair voor hun personeel, aan een streng ergonomisch- en antropometrisch pakket van eisen moet voldoen.

Dan kan het toch niet waar zijn, dat anno 2024 in het Huis, waarin ons Land met 17.5 mln inwoners en meningen, zich als “één Land en één Samenleving” laat vertegenwoordigen door democratisch gekozen Kamerleden, voor wie wij nog steeds de regel hanteren,

One Size Fits All?”

De gekozen Parlementariërs vormen als controlerende macht  “de spil” in ons politieke bestel, maar wij veronachtzamen hun eigen spil, hun “Ruggengraat” nogal. Dus als regeren “vooruitzien” is, dan is het nu tijd om adequaat te handelen en aandacht te vragen voor méér ergonomie, en dat hoog op de agenda te plaatsen.

ARTEZA Advies helpt u daarbij, mail info@arteza.nl of bel 06-53457773

BMA – De Nalatenschap!

…3 januari 2023, einde van een tijdperk, maar Axia leeft voort!

Missie volbracht!

Matthé van den Oord

Groeien door delen

Het waren twee entrepreneurs die besloten om in 1988 de Nederlandse kantoorpopulatie te helpen met “beter zitten“. Op zich leek dat een taak die was weggelegd voor één van hen, Cees Bruin om als fysio- manueeltherapeut, zijn cliënten te adviseren hun zit- en werkhouding te verbeteren. Maar zo eenvoudig bleek dat niet te gaan. Hij nam het besluit om zijn cliënten te bezoeken terwijl zij aan het werk waren en gezamenlijk de werkplek te analyseren en (waar mogelijk)aan te passen. Al snel concludeerde hij dat het ontstaan van de klachten waarmee zij bij hem op het spreekuur kwamen, niet aan hen lag, maar aan het gemis van een adequate instelbare stoel en werktafel.
Zo ontstond de samenwerking met Matthé van den Oord, † 3-1-2023 als werktuigbouwkundig ingenieur, oprichter en directeur van BMA Ergonomics in Zwolle.

Tijdens een uitgebreide inventarisatie van het toenmalige aanbod van bureaustoelen, werd duidelijk dat er geen stoel bestond die echt rekening hield met dat wat er van een zittend werkende mens gevraagd en verwacht werd, namelijk langdurig zitten zonder teveel “fysieke (over)belasting

Het werd tijd voor een biomechanische aanpak, waarbij het kunnen en moeten van de mens gedurende zijn werkhouding, centraal zou staan.
Dat werd in samenwerking met de TU Delft, Faculteit van het Industrieel Ontwerpen en Faculteit der Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam gerealiseerd. Zie het resultaat, dat werd uitgedrukt in een puntenscore, zoals door een onafhankelijke partij VHP werd beoordeeld.
Nog beter zou het zijn om tijdens een proefsessie zelf te mogen ervaren wat “beter zitten” voor jou kan betekenen om voortaan klachtenvrij je werkzaamheden uit te voeren met een Axia Beeldschermstoel.
Het motto van Matthé van den Oord luidde “Groeien door delen” en dat tref je o.a. gebundeld aan in zijn nalatenschap, de Axia stoel…

Bedankt Matthé Adieu

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén