…3 januari 2023, einde van een tijdperk, maar Axia leeft voort!

Missie volbracht!

Matthé van den Oord

Groeien door delen

Het waren twee entrepreneurs die besloten om in 1988 de Nederlandse kantoorpopulatie te helpen met “beter zitten“. Op zich leek dat een taak die was weggelegd voor één van hen, Cees Bruin om als fysio- manueeltherapeut, zijn cliënten te adviseren hun zit- en werkhouding te verbeteren. Maar zo eenvoudig bleek dat niet te gaan. Hij nam het besluit om zijn cliënten te bezoeken terwijl zij aan het werk waren en gezamenlijk de werkplek te analyseren en (waar mogelijk)aan te passen. Al snel concludeerde hij dat het ontstaan van de klachten waarmee zij bij hem op het spreekuur kwamen, niet aan hen lag, maar aan het gemis van een adequate instelbare stoel en werktafel.
Zo ontstond de samenwerking met Matthé van den Oord, † 3-1-2023 als werktuigbouwkundig ingenieur, oprichter en directeur van BMA Ergonomics in Zwolle.

Tijdens een uitgebreide inventarisatie van het toenmalige aanbod van bureaustoelen, werd duidelijk dat er geen stoel bestond die echt rekening hield met dat wat er van een zittend werkende mens gevraagd en verwacht werd, namelijk langdurig zitten zonder teveel “fysieke (over)belasting

Het werd tijd voor een biomechanische aanpak, waarbij het kunnen en moeten van de mens gedurende zijn werkhouding, centraal zou staan.
Dat werd in samenwerking met de TU Delft, Faculteit van het Industrieel Ontwerpen en Faculteit der Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam gerealiseerd. Zie het resultaat, dat werd uitgedrukt in een puntenscore, zoals door een onafhankelijke partij VHP werd beoordeeld.
Nog beter zou het zijn om tijdens een proefsessie zelf te mogen ervaren wat “beter zitten” voor jou kan betekenen om voortaan klachtenvrij je werkzaamheden uit te voeren met een Axia Beeldschermstoel.
Het motto van Matthé van den Oord luidde “Groeien door delen” en dat tref je o.a. gebundeld aan in zijn nalatenschap, de Axia stoel…

Bedankt Matthé Adieu